درباره شرکت طرفه نگاران کهن

شرکتی دانش‌محور، جوان، خلاق،‌ در مسیر رشد و شکوفایی